Werkwijze

 

Mannelijk en vrouwelijk

Ik groeide op met het katholieke geloof in een klein dorp in Brabant waar ik iedere week naar de kerk ging. Rond mijn 17e kwam ik in een stad op een school  waar ik les kreeg van docenten die behoorlijk geëmancipeerd en feministisch van aard waren. Er ging een nieuwe wereld voor mij open. 

In het weekend zat ik in de kerk en luisterde ik naar de oude pastoor die vertelde: ‘het gezin is de hoeksteen van de samenleving en de vrouw dient de man te dienen’. Kun je geloven dat deze twee werelden met elkaar in conflict kwamen? Het klopte voor mijn gevoel niet (meer) en ik kreeg het bij mijn ouders voor elkaar dat ik alleen naar de kerk ging als ik dat zelf wilde.

Wat ik toen niet wist maar mogelijk onbewust wel aangevoeld heb was dat het vrouwelijke structureel onderdrukt werd. Met als gevolg dat de mannelijke overheersing, vanuit het denken, sterk aanwezig was.

Balans

Als zowel de vrouwelijke als de mannelijke energie alle ruimte krijgt, houden deze elkaar in balans. Dan waardeer jij je zachtheid en je gevoeligheid.

Tegelijkertijd voel je de daadkracht en het vertrouwen van de mannelijk energie en kun je naar je gevoel luisteren én er naar handelen. Als je je veilig voelt door voldoende mannelijke energie kun jij je hart openen en je vrouwelijke energie laten stromen.


Is jouw vrouwelijk en mannelijk deel in balans?

elkaar ontmoeten en een worden

Holistisch is allesomvattend

Holistisch betekent  ‘geheel’ en stamt af van het Griekse woord ‘holos’. Holisme gaat uit van het principe dat alles met elkaar verbonden is. Alles bestaat uit systemen en als er op één van die vlakken een probleem ontstaat, dan raakt het systeem uit balans. Een holistische kijk houdt in dat er gekeken wordt naar het geheel van een systeem op vier verschillende niveaus: fysiek niveau (lichamelijk), mentaal niveau (gedachten, patronen, denkwijzen), energetisch niveau (gevoel, emoties, energie) en spiritueel niveau (ziel en dimensies).

Je bent met alles om je heen verbonden bent en als je in balans bent, kun je veel meer leven vanuit liefde. Als je jezelf beschouwt als onderdeel van een groter geheel, zul je vanzelf respect en waardering hebben voor alles om je heen; dieren, natuur en mensen. 

Het lichaam is ‘n levend archief, het bevat onze totale levensgeschiedenis (ook voorbij dit aardse leven) in de vorm van ervaringen, herinneringen, angsten, verlangens, trauma’s en overtuigingen.

De ‘westerse’ manier van in het leven staan, is voor het grootste deel gebaseerd op verstand, ratio en denken. Daar is niets mis mee, maar wel is daardoor een deel van ons ZIJN naar de achtergrond verdwenen. Al denkend en redenerend proberen we problemen op te lossen. Een oplossing die we vaak buiten onszelf zoeken terwijl deze van binnen te vinden is. In het ongrijpbare deel. Door ook aandacht te besteden aan het ongrijpbare deel, komen aspecten uit je onbewuste naar boven. Er ontstaat inzicht en op basis van dit inzicht, kun je bewust besluiten om actie te ondernemen.

In plaats van goed of fout, kijk je  naar wat werkt en wat niet. We nemen chocolade als voorbeeld. Chocolade werkt niet voor je als je wilt afvallen, maar doet wel iets voor je als je jezelf wil verwennen met iets dat je ontzettend lekker vindt. Je eigen conclusies over wat wél voor je werkt en wat niet, gebruik je om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Daarbij heeft ieder mens zijn eigen waarheid.

Het ultieme wat je als mens kunt doen is houden van jezelf. Want alleen als je van jezelf houdt en jezelf volledig accepteert kun je in liefde naar anderen kijken. Het betekent dat je naar je werkelijke behoeften gaat luisteren én handelen; het maken van keuzes in je relatie, werk, vriendschappen etc. die passen bij je innerlijke behoeften. Dat is niet altijd makkelijk maar is wel essentieel om je weg naar ZIJN te ontdekken. 

Stel jezelf eens de vraag: wat wil het leven van mij? 

Vrouwen

De afgelopen paar jaar heb ik me verdiept in de geschiedenis van Maria Magdalena. De oproep die zei via channelings doet aan vrouwen om terug te keren in onze vrouwelijke energie en daarbij het mannelijke in balans te brengen. Intuïtief voel ik dat ik een steentje heb bij te dragen door een voorbeeld te zijn, het uit te dragen en andere vrouwen hierin te ondersteunen. Dat heeft niets te maken met emancipatie of welke vrouwenbeweging  dan ook maar het komt van binnenuit.

Ergens las ik: ‘de aarde kan zich helen, als wij mensen onszelf helen’. En laat moeder aarde nou vrouwelijk zijn.
Dat is waarom mijn hart ligt bij het ondersteunen van vrouwen. Dus vrouwen, wat kunnen wij eraan doen om onze mannelijke en vrouwelijke energie weer in balans te krijgen?

  1. Ontdek je onzekerheden en zie deze onder ogen. Verzacht daar waar je verhardt.
  2. Leer je eigen gevoelswereld kennen en ken die de waarde toe die het verdient.
  3. Besef en laat in je gevoel binnen komen dat jij evenveel waard bent als een ander, je bent niet meer en niet minder waard.
  4. Vertrouw op en luister naar je gevoel.
  5. Neem je plek in zonder je kleiner of groter te maken.
  6. Open je voor je omgeving en doe wat goed voelt.
 • Vrouwelijke energie is van nature meer naar binnen gericht, naar ons gevoelsleven. En daar waar die naar buiten is gericht, ziet die toe op het innerlijk van de anderen. Het is een zachte, ontvankelijke en verbindende energie.

  Mannelijke energie helpt ons om onszelf te laten zien, te manifesteren in de wereld. Het is een energie die leidt tot daadkracht, grenzen stellen (voor jezelf opkomen), en zorgt ervoor dat we ondernemend zijn.

  Als je mannelijke en je vrouwelijke energie in balans is, ervaar je kracht én zachtheid om vredig, ontspannen en in harmonie te leven.

  Lichaamsbewustzijn

  Ons lichaam is de basis van waaruit we de wereld leren kennen en daar zijn we ons meestal niet van bewust. Alles wat we doen is lichamelijk en niets van wat we doen is denkbaar zonder dat we een lichaam hebben. Het is het vanzelfsprekende lichaam, het lichaam dat vertrouwd is en waarvan men zegt: ‘het is van mij’.

  Het maakt een groot verschil of je de wereld bekijkt vanuit een gespannen lichaam of vanuit een levendig en ontspannen lichaam, waarmee het leven een avontuur kan zijn.

  Het vergroten van het lichaamsbewustzijn kan nuttig zijn om ook het brein te beïnvloeden. Als er ‘iets niet lekker zit’ kan dat sneller worden opgemerkt en kan er sneller een oplossing worden gezocht. Daarbij kan een goed ontwikkeld lichaamsbewustzijn het zelfinzicht en zelfvertrouwen vergroten.  Immers; het wordt sneller opgemerkt of iets energie geeft of juist kost.

  Het bewust ervaren van en aanwezig blijven bij elk gevoel dat zich aandient, kan inzicht en bevrijding teweeg brengen. Ik begeleid je om dieper te leren voelen in je lichaam. Uiteindelijk merk je dat er een punt komt waar een bodem blijkt te zijn. Hier land je in je ZIJN en ben je vrij van identificatie met ervaringen uit het verleden. 

  Lichaamsbewustzijn helpt om van een staat van denken naar bewust voelen te gaan en van voelen naar ZIJN. Door bewust aanwezig te zijn in het lichaam – en het denken slechts als dienend instrument te gebruiken – wordt iedere ervaring in het lichaam een opening naar de innerlijke wereld, naar zelfinzicht en vrijheid.

   

  WAT ZEGGEN ANDEREN

  Coachen is niet alleen begeleiden.
  Coachen is je verbinden met de Ware Aard van ieder mens.

  Online Verbinding

   

  Innerlijke Rijkdom

   

  Rianne van den Heuvel
  Moleneind 2
  1241 NE Kortenhoef